VÅR HOLDNING TIL HELSEFORSIKRING

VÅR HOLDNING TIL HELSEFORSIKRINGER

Flere og flere har helseforsikring privat eller via arbeidsgiver. Forsikringsselskapene har avtaler med ulike helsetilbydere, slik at den forsikrede får rask og gratis tilgang til for eksempel psykologsamtaler, spesialistvurdering, radiologiske undersøkelser og behandlinger ved fysioterapeuter.


Som fastleger er vi glade for at våre pasienter slipper å vente på å få utført tilleggsundersøkelser; rask diagnose og rask behandling er en udiskutabel fordel og bidrar til bedre helse.


Det er viktig at du som pasient opplyser om at du har forsikring når du er på timen; du vil da få med deg utskrift av henvisningen og kan levere den videre til forsikringsselskapet. 


Vi vil understreke at hvorvidt det skal henvises til undersøkelser eller spesialistvurderinger eller behandlinger alltid vil bygge på faglige vurderinger, ikke på hva som måtte dekkes av den enkeltes forsikringer. 


Vi ser en tendens til at vi henstilles om å henvise til instanser og typer behandlinger vi ikke finner faglig indisert med begrunnelsen at det dekkes av forsikringsavtalen. Dette finner vi høyst utidig, i strid med vårt legeløfte og slike forespørseler eller diskusjoner vil bli avvist på prinsippielt grunnlag.