PRAKTISK INFO

PRAKTISK INFORMASJON


På denne siden vil det komme oversikt over relevant praktisk informasjon.

LABORATORIETJENESTER

Vi har avviklet dropin laboratorietjenester høsten 2023. Kontakt våre sekretærer for å undersøke om du kan få det du måtte trenge av laboratorietjenester hos oss.

VÅR HOLDNING TIL HELSEFORSIKRING

På denne siden redegjør vi for vår holdning til helseforsikring.

Normaltariffen fastsettes årlig og gir justeringene i hva som er egenandelen for pasienten. Her finner du prislisten for 2024-2025.

På denne siden finner du informasjon om hvordan betalingen ved vårt legesenter foregår med enkel veiledning og om avbestillingsfrist.

NYTTIGE LENKER

På denne siden finner du nyttige lenker til gode kilder vi ofte henviser til på våre konsultasjoner.

OM LEGEERKLÆRING OG SYKMELDING

På denne siden redegjør vårt legesenter for vårt standpunkt til legeerklæring og sykmelding.