AKTUELL INFO

AKTUELL INFORMASJON


På denne siden finner du lenke til aktuell informasjon til deg som pasient ved Tune legesenteret.

INFO OM SOMMEREN 2024

Fra uke 26 til og med uke 33 avvikler vi sommerferie. Dette gjør at tilbudet om laboratorietjenester reduseres og legene vil vikariere for hverandre. 

DR. GLØERSENS BORTGANG

Vår gode kollega dr. Knut Gløersen gikk brått bort tirsdag 19. september 2023. Tapet av ham vil være et stort savn for oss alle.

NY LIS-LEGE

Fra 1. mars 2024 starter en ny lege i spesialisering 1 (LIS1, tidligere turnuslege) ved vårt legekontor.
Vi ønsker Bendik velkommen og
ønsker Synne lykke til i sykehustjeneste ved Kvinneklinikken på Sykehuset Østfold.

Fra uke 27 til og med uke 33 er vår dropin mandager og tirsdag stengt i forbindelse med ferieavvikling. Les mer om dette her.

NY FASTLEGE FRA 01.03.2024

Vi er glade for å informere om at vi har fått på plass en dyktig lege på listen etter dr. Gløersen. Synne Ganerød tar over hjemmelen til dr. Gløersen og blir ny fastlege.

OPPSIGELSER TRUKKET. SE INFO UNDER.

Dr. Gløersen, Dr. Akhtar og Dr. Reitan-Gjersøe sa opp sine fastlegeavtaler 28. februar 2023. Informasjon om dette publiseres fortløpende på denne nyhetssiden. Trykk på lenken under eller bildet over.