AKTUELL INFO

AKTUELL INFORMASJON


På denne siden finner du lenke til aktuell informasjon til deg som pasient ved Tune legesenteret.

DR. GLØERSENS BORTGANG

Vår gode kollega dr. Knut Gløersen gikk brått bort tirsdag 19. september 2023. Tapet av ham vil være et stort savn for oss alle.

NY LIS-LEGE

Fra 1. mars 2023 starter en ny lege i spesialisering 1 (LIS1, tidligere turnuslege) ved vårt legekontor.
Vi ønsker Ingrid velkommen og
ønsker Moussa lykke til i ny jobb
på Sykehuset Telemark.

Fra uke 27 til og med uke 33 er vår dropin mandager og tirsdag stengt i forbindelse med ferieavvikling. Les mer om dette her.

NYTT TELEFONSYSTEM

Den 14. juni får Tune Legesenter nytt telefonsystem. Vi håper dette på sikt skal gjøre det raskere å svare dine forespørsler. Takk for tålmodigheten i oppstarten.

OPPSIGELSER TRUKKET. SE INFO UNDER.

Dr. Gløersen, Dr. Akhtar og Dr. Reitan-Gjersøe sa opp sine fastlegeavtaler 28. februar 2023. Informasjon om dette publiseres fortløpende på denne nyhetssiden. Trykk på lenken under eller bildet over.

GOD PÅSKE!

Vi ønsker alle god påske. Vi orienterer om redusert åpningstid onsdag og at elektroniske tjenester kan bli avslått i forbindelse med ferieavvikling.