DROPIN SOMMEREN 2022

DROPIN SOMMEREN 2022

Sommerferien nærmer seg og i forbindelse med ferieavvikling vil vi ha stengt for dropin mandager og tirsdager fra uke 27 til og med uke 32 (altså fra 3. juli til og med 14. august). Vi gjør nødvendige planlagte behandlinger selvfølgelig hos sekretærene fortsatt, men ting som kan vente utsettes.


Blodprøver vil i størst mulig grad tas på laboratoriene til Sykehuset Østfold (Helsehuset Sarpsborg eller Fredrikstad eller på Sykehuset Østfold eller Moss) og vi kan glede med at dere nå ikke trenger ha med papirrekvisisjon for å ta disse prøver ved Sykehuset Østfold lenger.


Vi ønsker alle våre pasienter en riktig god sommer!