INFLUENSAVAKSINE HØSTEN 2021

INFLUENSAVAKSINASJON HØSTEN 2021

Vi begynner med influensavaksinering fra 8. oktober for pasienter i risikogruppene definert av FHI, som dere ser her.


Dere bestiller time gjennom å ringe oss eller ta kontakt med fastlegen din via helsenorge. Hvis du har time hos fastlegen din, settes vaksinen på timen. 


Vi vil som i fjor gjennomføre en eller flere vaksinasjonskvelder. Første vaksineringskveld blir tirsdag 19. oktober fra kl. 16.30. Ta kontakt på telefon eller via helsenorge.no og sekretærene setter opp fortløpende.


Prisen for pasienter i risikogruppene i år inngår i frikortsgrunnlaget. Hvis du ikke har frikort, er egenandelen 50 kr.


For pasienter som ikke er i risikogruppene fra FHI men ønsker vaksine, må pasienten selv bekoste både vaksine og vaksinering. Be om resept via helsenorge.no og avtale tid med sekretær til vaksinering.