ETTERREGISTRERING AV KORONAVAKSINE

ETTERREGISTRERING AV KORONAVAKSINE


Legene ved legesenteret prioriterer fysiske konsultasjoner i åpningstiden og derfor vil e-konsultasjoner som regel håndteres på kveldstid.


Egenandel for en besvart e-konsultasjon er per dags dato opp til 280/332 kr (allmennlege/spesialist) og belastes pasienten. Du vil motta SMS med link til betaling når legen har besvart din henvendelse. Dette til orientering.


Vanlige fritak fra egenandel, som alder under 16 år samt frikort gjelder som ellers.


Ved å sende en e-konsultasjon til legen din godtar du kostnaden dette innebærer.