KONTAKT OSS

KONTAKT OSS


De fleste kontakter som tidligere krevde telefonkontakt eller oppmøte kan nå gjøres elektronisk og spare deg for ventetid.
Vi anbefaler alle pasienter å ta kontakt elektronisk via www.helsenorge.no.  Dette kan du benytte til å bestille time,
fornye resepter, stille spørsmål til behandler (e-konsultasjon) eller til å ta kontakt med våre helsesekretærer på legesenteret.
Trykk her for å logge deg inn og lese mer.
I tillegg til dette kan legesenteret kontaktes per telefon eller per telefon, se til høyre.


Utenom våre åpningstider skal legevakten kontaktes ved behov for legetilsyn, telefon 116 117.


Ved akutt alvorlig sykdom (livstruende skade eller sykdom) med behov for umiddelbar
hjelp skal du ringe 113. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite. Les mer her.

Hastetelefon

69 97 20 06

Legevakt

116 117

Akuttmedisinsk hjelp

113