PASIENTINFORMASJON VEDRØRENDE OPPSIGELSER

PASIENTINFORMASJON VEDRØRENDE OPPSIGELSER

Dr. Gløersen, Dr. Akhtar og Dr. Reitan-Gjersøe sa opp sine fastlegeavtaler 28. februar 2023. Oppsigelsestiden er 6 måneder, slik at de slutter som fastleger den 1. september 2023.


Bakgrunnen for dette er beskrevet i intervju i Sarpsborg Arbeiderblad publisert 3. mars 2023. Se lenke under.


Etter møtet 8. mars har legene ved Tune legesenter AS avtalt videre dialog med Sarpsborg kommune.Sist oppdatert 10. mars 2023.


Relevante nyhetsoppslag: