PASIENTINFORMASJON VEDRØRENDE OPPSIGELSER

PASIENTINFORMASJON VEDRØRENDE OPPSIGELSER

Dr. Gløersen, Dr. Akhtar og Dr. Reitan-Gjersøe sa opp sine fastlegeavtaler 28. februar 2023. Oppsigelsestiden er 6 måneder, slik at de slutter som fastleger den 1. september 2023.


Bakgrunnen for dette er beskrevet i intervju i Sarpsborg Arbeiderblad publisert 3. mars 2023. Se lenke under. Etter møtet 8. mars har legene ved Tune legesenter AS avtalt videre dialog med Sarpsborg kommune. Den 30. mars sa sa også dr. Helseth opp sin stilling.


Prosessen utviklet seg og førte etter hvert til at totalt 15 fastleger i Sarpsborg sa opp sin stililng. 


Sarpsborg kommune involverte Kommunens sentralforbund som kom med et skriv til kommunen som trakk paralleler mellom fastlegene i Sarpsborgs sitt opprør og ulovlige arbeidskamper og pekte på mulige lovbrudd med hensyn til boikottloven og konkurranseloven. Dette førte til en anbefaling fra våre advokater om å trekke oppsigelsene grunnet risiko for personlig søksmål. Legene ved Tune legesenter trakk derfor sine oppsigelsene den 11. mai 2023 og vil inntil videre fortsette som fastleger ved Tune legesenter AS. 

Ytterligere informasjon om fastlegeopprøret i Sarpsborg vil komme på nettsiden www.flo21.no.Sist oppdatert 16. juni 2023.


Relevante nyhetsoppslag: