INFO OM SOMMEREN 2024

INFO OM SOMMEREN 2024

Sommerferien nærmer seg og i forbindelse med ferieavvikling vil vi ha stengt for ordinære labtjenester på grunn av redusert bemanning. Dette gjelder fra uke 26 til og med uke 33 (altså fra 24. juni til og med 18. august). Vi gjør nødvendige planlagte behandlinger selvfølgelig hos sekretærene fortsatt, men ting som kan vente utsettes.


Blodprøver vil i størst mulig grad tas på laboratoriene til Sykehuset Østfold (Helsehuset Sarpsborg eller Fredrikstad eller på Sykehuset Østfold eller Moss).


Vi ønsker alle våre pasienter en riktig god sommer!