GOD PÅSKE

GOD PÅSKE!

Vi ved Tune legesenter ønsker alle våre pasienter en god påske.


Samtidig minner vi om begrenset åpningstid i morgen onsdag før påske hvor vi stenger kl. 12.00.


E-konsultasjon, e-reseptfornyelse og e-kontakt via helsenorge.no vil kunne bli midlertidig deaktivert i forbindelse med ferieavvikling, men bli tilgjengelig igjen senest første dag over påske. Legene aktivering/deaktivering på disse funksjonene etter arbeidsbelastning.


Riktig god påske!