OM OSS

SISSEL HELSETH

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

ARSLAN AKHTAR

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

TRULS REITAN-GJERSØE

Fastlege, allmennlege i spesialisering

Cand.med. 2017 ved Universitetet i Oslo.

18 måneders erfaring fra avd. for barnesykdommer, Sykehuset Østfold (2019-2020).

Interessefelt: Barnesykdommer. Idrettsmedisin. Hudsykdommer. Kirurgi i allmennpraksis. 

SYNNE GANERØD

Fastlege, allmennlege i spesialisering


Permisjon fra 1. mars 2024 for videreutdanning i sykehus. Vikar i denne perioden.

LINDA BJERKHOLT

Helsesekretær

TORIL KROSBY

Helsesekretær

CECILIE THUNE

Helsesekretær

ABDI ABDULLAHI

Fastlegevikar fom. 01.03.2024. Vikarierer for Dr. Ganerød. 

BENDIK AHLSTRØM

Lege i spesialisering del 1 (LIS1, tidligere kalt turnuslege)
Tjenestetid: 1. mars 2024 til 31. august 2024.