NY FASTLEGE

NY FASTLEGE: TRULS REITAN-GJERSØE

Truls Reitan-Gjersøe begynte som ny fastlege på Tune legsenter i september 2020. Truls jobbet som turnuslege ved vårt legesenter fra mars til september i 2018. Etter dette var han fastlegevikar ved Stasjonsbyen legesenter i 6 måneder før han inntil han begynte her har jobbet ved barneavdelingen på Sykehuset Østfold.

Alle nye pasienter oppfordres til å ta kontakt med sitt tidligere fastlegekontor for å få overført journal elektronisk. Ved papirjournaler ber vi om at disse medbringes til første time med deres nye fastlege for gjennomgang av relevant informasjon fra journalen. Viktig dokumentasjon vil scannes og gjøres legges i den elektroniske pasientjournalen.


De som har behov for jevnlig oppfølging fra sin fastlege oppfordres til å bestille seg time for gjennomgang av sin sykehistorie. Ta gjerne med oppdatert medisinliste da journalene ikke alltid gir et korrekt bilde.