BLÅRESEPTSAKEN JANUAR 2022

BLÅRESEPTSAKEN JANUAR 2022

Fra midten av januar 2022 vil legene ved Tune legesenter som hovedregel ikke skrive ut resepter på blå resept. Dette er en reaksjon fra en samlet Legeforening på nylig innført lovendring som gjør at vi leger risiker personlig økonomisk straff for feil forskrivning ved blå resept.


Den enkelte pasient må selv søke HELFO om refusjon. Dette gjøres digitalt via skjema dere finner følgende side: https://www.helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/helfos-skjemaer/


Ved spørsmål om søknadsordningen kontakt Helfo på tlf. 23 32 70 00 eller e-post post@helfo.no.


Bakgrunnen for dette er at myndighetene 1. januar 2022 innførte ved lov en sanksjonsmulighet ovenfor leger ved feil forskrivning på blå resept. Den enkelte lege risikerer personlig straffes med overtredelsesgebyr påløpende kr. 50 000-200 000. En slik risiko kan vi ikke ta, prinsipielt.


Vi som leger ved Tune legesenter beklager ulempene dette medfører for den enkelte pasient.


Anbefalt lesning vedrørende saken:

- https://www.nrk.no/ytring/mistillitsreformen-1.15825190


Oppdatering 28.01.22: TILBAKE TIL NORMAL RESEPTFORESKRIVNING

Etter to dagers aksjon har myndighetene gitt garanti at ingen lege vil bøtelegges som følge av det nye lovverket.


Det betyr at vi gjenopptar normal reseptforeskrivning fra og med i morgen. Vi er glad det kom en rask løsning og at dermed belastningen for pasientene våre ble kortvarig.


Les mer her: https://www.legeforeningen.no/nyheter/2022/gjennomslag-i-blareseptsaken/