ANSATTE

SISSEL HELSETH

Spesialist i allmennmedisin

KNUT GLØERSEN

Spesialist i allmennmedisin

ARSLAN AKHTAR

Allmennlege i spesialisering

TRULS REITAN-GJERSØE

Allmennlege i spesialisering

Cand.med. 2017 ved Universitetet i Oslo.

18 måneders arbeidserfaring fra avd. for barnesykdommer, Sykehuset Østfold.

Interessefelt: Barnesykdommer. Idrettsmedisin. Hudsykdommer. Kirurgi i allmennpraksis. 

LINDA BJERKHOLT

Sykepleier

TORIL KROSBY

Helsesekretær

CECILIE THUNE

Helsesekretær

CHARLOTTE STENKULA

Lege i spesialisering del 1 (LIS1, tidligere kalt turnuslege)